רוצה לארגן הרצאה על מעגל הזנות?

ריכזנו עבורכםן רשימה מפורטת של הנשים והארגונים ברחבי הארץ שניתן להזמין מהםן הרצאה על המאבק בזנות

0
קנסות שחולקו עד כה לזנאים
0
שורדות שהצליחו להגיע למחיקת חובות בעזרת המודל שפיתחנו
0
מענים שקמו/תוקצבו מאז החלטת הממשלה 4462
0
שוטרים ושוטרות עברו הכשרה לאכיפת החוק לאיסור צריכת זנות
0
ש"ח בשנה נכנסו לבסיס התקציב של הממשלה לסיוע באוכלוסית הזנות