ניירות עמדה

14.09.20 – נייר עמדה לקראת דיון בנושא "מעמדן של נשים קורבנות סחר, בדגש על סיפורן של 27
נשים שנחטפו מאתיופיה והוכרו כקורבנות סחר למטרות שירותי מין"

לקריאה

23.08.20 – נייר עמדה לקראת דיון ""סקירה ומעקב אחר יישום החוק לאיסור צריכת זנות – יישום
ואכיפה ע"י משטרת ישראל וסקירת משרדי הממשלה על התכנית להקמת מענים לשיקום
נשים במעגל הזנות במסגרת התקציב שהוקצה לשנת הכספים הנוכחית"

לקריאה

26.07.20 – דיון דחוף בעניין הסיוע לאוכלוסיות בזנות בזמן מגפת הקורונה

לקריאה

27.11.18 – דיון בוועדת המשנה למאבק בסחר בנשים ובזנות
חינוך והסברה במערכת החינוך

לקריאה

12.03.18 – דיון בוועדת המשנה למאבק בסחר בנשים ובזנות
המאבק בזנות – פעילות המשרד לביטחון פנים למאבק בתופעה 

לקריאה