מידע כללי על זנות

כאן ניתן למצוא חוקים, החלטות ממשלה, נהלים מסמכים ודוחות ממשלתיים בנושא תופעת הזנות בישראל

מאגר מידע זנות בישראל:

חוק איסור צריכת זנות

חוק העונשין – עבירות נלוות לזנות

חוק העונשין – עבירת המטרד

חוק סמכויות לשם מניעת ביצוע עבירות באמצעות אתר אינטרנט

חוק חסימת מספר טלפון לשם מניעת ביצוע עבירות

הנחיית פרקליט המדינה – אכיפת עבירות נלוות לזנות

הנחיית היועץ המשפטי לממשלה לאכיפת חוק איסור צריכת זנות

החלטת ממשלה 4462 יישום המלצות הצוות הבין-משרדי לצמצום צריכת הזנות 2019

החלטת ממשלה 4099 הקמת צוות לבחינת דרכי יישום של דו"ח הצוות הבין-משרדי לצמצום צריכת זנות ולבחינת האפשרות להפללת לקוחות זנות 2018

הסקר הלאומי על תופעת הזנות בישראל 2016

דוח הצוות הבין-משרדי לבחינת הכלים לצמצום צריכת זנות

דוח מבקר המדינה טיפול הרשויות בתופעה של ניצול קטינים לזנות 2014

התוכנית הבין משרדית לטיפול בצעירות ונשים במעגל הזנות – מחקר הערכה – 2016

דוח מ.מ.מ. היערכות לכניסת חוק איסור צריכת זנות לתוקף 2020

דוח מ.מ.מ. היערכות לביצוע תוכנית הפעולה לצמצום צריכת זנות לשנת 2019

דוח מ.מ.מ. תוכניות חינוכיות בבתי ספר שמטרתן מניעת זנות וצריכת זנות 2017

דוח מ.מ.מ. מסמך עדכון – שיקום תעסוקתי לנשים במעגל הזנות 2017

דוח מ.מ.מ. נתונים של המשטרה והפרקליטות על הטיפול בתיקים שנפתחו בגין עבירות זנות 2015

דוח מ.מ.מ. התוכנית הבין-משרדית לטיפול בצעירות ונשים במעגל הזנות – עדכון ומעקב 2015

דוח מ.מ.מ. התוכנית הבין משרדית לטיפול בצעירות ונשים במעגל הזנות 2013

דוח מ.מ.מ. ניצול מיני מסחרי של קטינים בישראל 2010

דוח מ.מ.מ. התמכרויות לחומרים פסיכו-אקטיביים בקרב נשים קורבנות זנות 2010

דוח מ.מ.מ. תעשיית הזנות והאינטרנט: חקיקה אכיפה ומציאות חברתית 2008

דוח מ.מ.מ. הזנות בישראל – סקירת התופעה ויחס הממסד אליה 2006

דוח מ.מ.מ. תעשיית המין: צד הביקוש 2005

דוח מ.מ.מ. הלקוחות של תעשיית המין 2005

דוח מ.מ.מ. הגבלות על פרסום שירותי מין – סקירה משווה 2004

דוח מ.מ.מ. העיסוק בזנות – סקירה השוואתית 2004

דוח מ.מ.מ הפללת לקוחותיה של תעשיית המין – מחקר משווה 2004