מאמרים

תפיסות של "עובדות נערה" בשרותי הרווחה ביחס לזנות ונערות בזנות

רעות לוגסי

תאוריות על עולם הזנות

ענת גור

רחוקה מהעין, רחוקה מהלב: נשים ואימהוֹת בזנות ו"האישה האחרת"

טל לוין-רוטברג

מה לה לסטודנטית למשפטים בבית זונות?

נעמי לבנקרון

"חווית המשתמש" - גבריות ופגיעּות - מבט מעמיק אל תוך עולמם הפנימי של גברים צרכני זנות

ענבל פרן פרח
0
קנסות שחולקו עד כה לזנאים
0
שורדות שהצליחו להגיע למחיקת חובות בעזרת המודל שפיתחנו
0
מענים שקמו/תוקצבו מאז החלטת הממשלה 4462
0
שוטרים ושוטרות עברו הכשרה לאכיפת החוק לאיסור צריכת זנות
0
ש"ח בשנה נכנסו לבסיס התקציב של הממשלה לסיוע באוכלוסית הזנות