לזכרן של קורבנות הזנות

בעשור האחרון מצאו את מותן במעגל הזנות למעלה מ-100 נשים. גיל פטירתן הממוצע עומד על 40.

יהי זכרן ברוך. יהי זכרן מהפכה.

ואלו שמותיהן:

שנת 2021

ג.ק. מצאה את מותה בגיל 31

כ.ו. מצאה את מותה בגיל 50

מ. מצאה את מותה בגיל 44

ע. מצאה את מותה בגיל 28

ו.כ. גיל מותה אינו ידוע

א.מ. מצאה את מותה בגיל 39

שנת 2020:

ק. גיל מותה אינו ידוע

ו.ק. מצאה את מותה בגיל 40

אישה, גיל מותה אינו ידוע

א.ג. מצאה את מותה בגיל 24

ס.מ. מצאה את מותה בגיל 34

אישה, מצאה את מותה בגיל 42

נ.ח. מצאה את מותה בגיל 43

א.ב. מצאה את מותה בגיל 40

אישה מצאה את מותה בגיל 33

ט.ב. מצאה את מותה בגיל 34

אישה מצאה את מותה בגיל 24

שנת 2019

ד. מצאה את מותה בגיל 31

מ. מצאה את מותה בגיל 40

אישה, מצאה את מותה בגיל 62

אישה מצאה את מותה בגיל 50

מ.י. מצאה את מותה בגיל 38

אישה, מצאה את מותה בגיל 30

שנת 2018

ה.ק. מצאה את מותה בגיל 49

י. גיל מותה אינו ידוע

א.ב. מצאה את מותה בגיל 35

א.ק. מצאה את מותה בגיל 52

ח.מ. מצאה את מותה בגיל 22

נ.מ. מצאה את מותה בגיל 20

ב.פ. מצאה את מותה בגיל 50

ו.פ. מצאה את מותה בגיל 31

ד.ג. מצאה את מותה בגיל 26

שנת 2017

ק.ק. גיל מותה אינו ידוע

א.כ. גיל מותה אינו ידוע

נ.ח. מצאה את מותה בגיל 75

ס.ו. מצאה את מותה בגיל 40

נ.ד. מצאה את מותה בגיל 34

א.מ. מצאה את מותה בגיל 43

נ.ג. מצאה את מותה בגיל 47

ח.מ.ר. מצאה את מותה בגיל 21

שנת 2016

ס.ש. גיל מותה אינו ידוע

ו. גיל מותה אינו ידוע

מ.מ. מצאה את מותה בגיל 40

ט.ר. מצאה את מותה בגיל 40

י.ק. מצאה את מותה בגיל 42

ז.מ. מצאה את מותה בגיל 30

מ. גיל מותה אינו ידוע

א.א. מצאה את מותה בגיל 44

שנת 2015

ס.ב. מצאה את מותה בגיל 42

ח.ס. גיל מותה אינו ידוע

מ.א. גיל מותה אינו ידוע

ג. גיל מותה אינו ידוע

ע.ר. מצאה את מותה בגיל 33

ק. מצאה את מותה בגיל 38

ס.ו. מצאה את מותה בגיל 40

ל.ס. מצאה את מותה בגיל 36

מ.ל. מצאה את מותה בגיל 56

ו.ק. מצאה את מותה בגיל 44

שנת 2014

מ.ב. מצאה את מותה בגיל 43

א. מצאה את מותה בגיל 28

ד. גבר. גיל מותו אינו ידוע

נ.ק. מצאה את מותה בגיל 34

ל.ג. מצאה את מותה בגיל 65

נ.א. מצאה את מותה בגיל 38

י.א. מצאה את מותה בגיל 60

ג.ש. מצאה את מותה בגיל 44

נ.ג. מצאה את מותה בגיל 35

א.ד. מצאה את מותה בגיל 54

כ.ש. מצאה את מותה בגיל 39

א.א. מצאה את מותה בגיל 33

שנת 2013

ל.נ. גיל מותה אינו ידוע

אישה, מצאה את מותה בגיל 20

א.ל. מצאה את מותה בגיל 28

נ.ד. מצאה את מותה ביל 48

א.ש. מצאה את מותה בגיל 39

ר.ג. מצאה את מותה בגיל 47

א.ק.נ מצאה את מותה בגיל 39

ה.א.א. מצאה את מותה בגיל 29

ש.ד. מצאה את מותה בגיל 57

נ.א. מצאה את מותה בגיל 35

מ.ע. מצאה את מותה בגיל 49

א.ר.ל מצאה את מותה בגיל 39

שנת 2012

נ.ת. מצאה את מותה בגיל 55

מ.ע. מצאה את מותה בגיל 34

א.ד. מצאה את מותה בגיל 35

י.א. מצאה את מותה בגיל 27

י.פ. מצאה את מותה בגיל 44

ז.י. גיל מותה אינו ידוע

ל.ח.י מצאה את מותה בגיל 35

א.ר.ס. גיל מותה אינו ידוע

נ.ז. מצאה את מותה בגיל 46

ש.ב. מצאה את מותה בגיל 55

א.מ. מצאה את מותה בגיל 42

נ. מצאת את מותה בגיל 32

י.א. גיל מותה אינו ידוע

שנת 2011

א.ח. מצאה את מותה בגיל 46

ד.פ.ז. גיל מותה אינו ידוע

ס.מ.פ מצאה את מותה בגיל 34

מ.ב. מצאה את מותה בגיל 34

ש.י.ז. מצאה את מותה בגיל 28

א.מ. מצאה את מותה בגיל 38

ט.ב. מצאה את מותה בגיל 40

ש.ב. מצאה את מותה בגיל 46

ד. גיל מותה אינו ידוע

א.פ. גיל מותה אינו ידוע

שנת 2010

א.ד. גיל מותה אינו ידוע

א.ק. מצאה את מותה בגיל 51

אישה מצאה את מותה בגיל 39

ס.ח. גיל מותה אינו ידוע

שנת 2009

ב. מצאה את מותה בגיל 39

י.פ. גיל מותה אינו ידוע

מ. גיל מותה אינו ידוע

ש.א. גיל מותה אינו ידוע

ק.א. גיל מותה אינו ידוע

א. גיל מותה אינו ידוע

א. גיל מותה אינו ידוע

ט. גיל מותה אינו ידוע

נ.א.ח.פ. מצאה את מותה בגיל 67

אישה מצאה את מותה בגיל 37

שנת 2007

ז.י. מצאה את מותה בגיל 28

ק.א.מ. מצאה את מותה בגיל 29

אישה מצאה את מותה בגיל 40

א.ש. מצאה את מותה בגיל 24

אישה מצאה את מותה בגיל 35

אישה מצאה את מותה בגיל 30

שנת 2006

י.מ. מצאה את מותה בגיל 39

שנת 2005

ז.ס. גיל מותה אינו ידוע

נ.מ. מצאה את מותה בגיל 45

י.ס. מצאה את מותה בגיל 42

שנת 2000

ל.ז. מצאה את מותה בגיל 47

ל.פ. מצאה את מותה בגיל 35

אישה גיל מותה אינו ידוע

אישה גיל מותה אינו ידוע

שנת 1996

ר.נ. מצאה את מותה בגיל 31

שנת 1964

ש.פ. מצאה את מותה בגיל 16.5

0
קנסות שחולקו עד כה לזנאים
0
שורדות שהצליחו להגיע למחיקת חובות בעזרת המודל שפיתחנו
0
מענים שקמו/תוקצבו מאז החלטת הממשלה 4462
0
שוטרים ושוטרות עברו הכשרה לאכיפת החוק לאיסור צריכת זנות
0
ש"ח בשנה נכנסו לבסיס התקציב של הממשלה לסיוע באוכלוסית הזנות