תרומות

For more information about donating from abroad (English)

המטה למאבק בסחר בנשים ובזנות פועל למיגור תופעת הסחר בנשים בישראל ולצמצום תופעת צריכת שירותי הזנות. המטה פועל בתחומי המשפט, קידום המדיניות והפעילות הציבורית תחת ההנחה כי זנות מקומית הינה לא רק המקור והתמריץ לסחר בנשים לישראל, אלא תופעה שבה הניצול והפגיעה בנשים חמורה כמו תופעת הסחר.

כל תרומה, קטנה כגדולה, תעזור לנו להגשים את מטרותינו ותסייע למאבק בסחר בנשים ובזנות.  

לתרומה באמצעות צ'ק: ניתן לשלוח המחאה (צ’ק) לפקודת ‘עצו”ם’ לכתובת:
תד 694
בית שמש
9910602

אנא ציינו כי התרומה מיועדת למטה למאבק בסחר בנשים ובזנות.

לתרומה באמצעות העברת בנקאית: ניתן לבצעה העברה בנקאית ישירה לחשבון הבנק של "עמותת עצו"מ".
בנק ירושלים 54
סניף 30
חשבון: 300046414.

אנא הודיעו לנו בדוא"ל כאשר ההעברה מבוצעת ועדכנו אותנו לגבי שם וכתובת דואר למשלוח חשבונית מס.

info@atzum.org

עמותת עצו"מ מוכרת ומאושרת על ידי רשם העמותות, ע.ר. 580411775. לעמותה אישור מס הכנסה לענין תרומות לפי סעיף 46 לפקודת מס הכנסה.

For more information about donating from abroad (English)