ניירות עמדה

הקואליציה למאבק בזנות ניסחה ניירות עמדה בנושאים שונים בנוגע להצעת החוק מאבק לאומי בצריכת זנות ומתן סיוע לנמצאים במעגל הזנות, לחצו על שם המסמך בכדי לקרוא אותו:

החוק להפללת לקוחות בנורווגיה – רקע על החוק, נתונים וסיכום השפעותיו והצלחתו

נתונים על הזנות בישראל – שיעורי הזנות בישראל והתפלגות התופעה כפי שנמצאה בסקר הלאומי של משרד הרווחה בנוגע לתופעת הזנות שפורסם ב-2016, עדויות וקריאה נוספת.

מיתוסים על זנות – ניפוץ המיתוסים העיקריים בנוגע לזנות בכדי לאפשר התבוננות מפוכחת במצבן של קרבנות הזנות בישראל והדרך לשיקומן.

מודל הפללת הלקוח – מגמה עולמית – נוכח הצלחתו של מודל הפללת לקוחות הזנות במדינות סקנדינביה, יותר ויותר מדינות מאמצות, באופן מלא או חלקי, מדיניות זו. דוגמאות ממספר מדינות, סיכום על כישלון ניסיון מיסוד הזנות בהולנד וכן קישורים לקריאה נוספת.

התמודדות עם ביקורת על הצעת החוק – אימוץ מדיניות הפללת הלקוח ושיקום קרבנות זנות מעלה חששות וביקורות שונות. המסמך מפרט את הטענות השונות ומציע דרך התמודדות עמן.

מודלים חינוכיים להתמודדות עם תופעת הזנות – פירוט מודלים שונים שפותחו להתמודדות וטיפול בצרכני ולקוחות תעשיית הזנות.