מתווה הצעת החוק

המטה למאבק בסחר בנשים ובזנות ניסח את הצעת החוק מאבק לאומי בצריכת זנות ומתן סיוע לנמצאים במעגל הזנות, אשר כיום נתמך על ידי שרים וח"כים מהקואליציה והאופוזיציה ומכיל שלושה מרכיבים מרכזיים: איסור צריכת זנות, הגנה וסיוע לנפגעי זנות והקמת רשות לאומית לטיפול בתחום הזנות.

מתווה החקיקה

הצעת החוק מבקשת להציע מסגרת הוליסטית להתמודדות עם תופעת הזנות בישראל ולצמצם את היקפיה. הצעת החוק כוללת מתן סיוע לנשים, גברים, קטינים וקטינות ביציאה ממעגל הזנות; העלאת המודעות הציבורית לתופעת הזנות והחלת אחריות לצרכני הזנות לנזקי הזנות; העמקת התיאום בין משרדי הממשלה והגופים הרלוונטיים האחרים להתמודדות עם תופעת הזנות.

איסור צריכת זנות

הצעת החוק קובעת כי קבלת שירות של מעשה זנות של בגיר הינה עבירה פלילית (מאסר/קנס), שאת העונש יוכל להמיר בקורס הדרכה מונעת שיועבר על ידי גופים מפעילים אזרחיים. עבור השתתפות בקורס ישלם הנאשם תשלום בגובה מחצית הקנס. בכדי שמתווה החוק יוטמע בצורה הטובה והיעילה ביותר, המנגנונים המוצעים בחוק ובפרט מנגנוני האכיפה מבוססים ככל הניתן על המנגנונים המתאימים הקיימים כעת.

הגנה וסיוע לנפגעי זנות

נקודת המוצא של הצעת החוק היא כי שינוי המדיניות הלאומית ביחס לזנות ישפיע בראש ובראשונה על אלפי הנשים והגברים הלכודים כיום במעגל הזנות. לפיכך, הצעת החוק כוללת פרק הגנה וסיוע לנפגעי זנות בהליך השיקום והחזרה לקהילה. לצורך כך תוקם על ידי הרשות ועדת סיוע אשר תקבע את  הזכאות לקבלת סיוע ואת פרק הזמן במהלכו תתאפשר הזכאות, שיכלול מיצוי זכויות וכן סיוע בדיור, השלמת השכלה, סיוע בתחום הבריאות, המשפט והרווחה.

הקמת רשות לאומית לטיפול בתחום הזנות

מתוך ההבנה כי הטיפול בתופעת הזנות נוגע לשורה של רשויות בינן המשרד לביטחון פנים, משרד הרווחה, משרד הבריאות, הביטוח הלאומי, על מנת לתאם את פעילותיהם של הגופים השונים, הצעת החוק מציעה להקים רשות לאומית לטיפול בזנות ולתכלול יישום הצעת החוק.

הרשות תגבש ותכין תכנית רב שנתית ותכנית שנתית, הנדרשות להשגת מטרות החוק; אחראית על קידום יישום התכניות, הפעלת מערך הבקרה ומעקב במשרדי הממשלה, בגופים ובמוסדות הקשורים ליישום התכניות; תפיק מערך חינוכי והסברתי להטמעת החוק.