לזכרן של קרבנות הזנות בישראל

ואלה שמות קורבנות הזנות שנפטרו בישראל בשנים האחרונות.
יהי זכרן ברוך.


2017

ס.ו., נפטרה בשנת 2017

נ.ד., נפטרה בשנת 2017, בת 34 במותה

ח.מ.ר., נפטרה בשנת 2017, בת 21 במותה

נ.ט., נפטרה בשנת 2017, בת 47 במותה

א.מ., נפטרה בשנת 2017, בת 43 במותה

2016

ז.י  נפטרה בשנת 2016, בת 30 במותה

ס.ב נפטרה בשנת 2016, בת 39 במותה

ש.ג נפטרה בשנת 2016, בת 35 במותה

א.א  נפטרה בשנת 2016, בת 43 במותה

מ.ל נפטרה בשנת 2016, בת 54 במותה

מ.נ נפטרה בשנת 2016, גילה לא ידוע

מ,מ נפטרה בשנת 2016, בת 40 במותה

ט,ר נהרגה בשנת 2016, בת 40 במותה

י,ק נפטרה בשנת 2016, בת 42 במותה

2015

ע.ר., נפטרה בשנת 2015, בת 33 במותה

ח.ס., נפטרה בשנת 2015, בת 36 במותה

א.א., נרצחה בשנת 2015, בת 37 במותה

ר.ט. נפטרה בשנת 2015, בת 43 במותה

ק. נפטרה בשנת 2015, בת 38 במותה

ס.ו., נפטרה בשנת 2015, בת 40 במותה

ל,ס,. נפטרה בשנת 2015 בת 40 במותה

ו.ק., נפטרה בשנת 2015, בת 44 במותה

מ,ל,. נפטרה בשנת 2015, בת 56 במותה

2014

ד.ע. נפטר בשנת 2014, בן 30 במותו

נ.ש., נפטרה בשנת 2014, בת 35 במותה

מ.ב., נפטרה בשנת 2014, בת 43 במותה

פ.ל. נפטרה בשנת 2014, בת 44 במותה

א.ג., נפטרה בשנת 2014, בת 45 במותה

ר.ג., נפטרה בשנת 2014, בת 65 במותה

א.א., נפטרה בשנת 2014, בת 33 במותה

א.ד., נפטרה בשנת 2014, בת 54 במותה

נ.א., נפטרה בשנת 2014, בת 38 במותה

א. נפטרה בשנת 2014, בת 28 במותה

ג.ש., נהרגה בשנת 2014, בת 44 במותה

נ.ג., נפטרה בשנת 2014, בת 35 במותה

י.א., נפטרה בשנת 2014, בת 60 במותה

2013

נ.ד., נפטרה בשנת 2013, בת 48 במותה

א.פ., נפטרה בשנת 2013, בת 39 במותה

א.א., נפטרה בשנת 2013, בת 50 במותה

נ.א., נפטרה בשנת 2013, בת 35 במותה

מ.ע., נפטרה בשנת 2013, בת 46 במותה

א. נפטרה בשנת 2013, בת 31 במותה

ו.ק., נפטרה בשנת 2013, בת 47 במותה

ה.א., נפטרה בשנת 2013, בת 29 במותה

א.ש., נפטרה בשנת 2013, בת 39 במותה

ש.ד., נפטרה בשנת 2013, בת 57 במותה

א.ל., נפטרה בשנת 2013, בת 28 במותה

א.ק., נפטרה בשנת 2013, בת 39 במותה

ר.ג., נפטרה בשנת 2013, בת 47 במותה

2012

נ.י., נפטרה בשנת 2012, בת 32 במותה

ל.ח.ג., נפטרה בשנת 2012, בת 35 במותה

ס.א., נפטרה בשנת 2012, בת 28 במותה

א.ד., נפטרה בשנת 2012, בת 35 במותה

ז.י., נפטרה בשנת 2012, בת 28 במותה

י.פ., נפטרה בשנת 2012, בת 44, במותה

ש.ב., נפטרה בשנת 2012, בת 55 במותה

נ.ז., נפטרה בשנת 2012, בת 46 במותה

י.א., נפטרה בשנת 2012, בת 27 במותה

א.מ., נפטרה בשנת 2012, בת 42 במותה

2011

מ.ב., נפטרה בשנת 2011, בת 34 במותה

מ.ע., נפטרה בשנת 2011, בת 34 במותה

ס.פ., נפטרה בשנת 2011, בת 34 במותה

י.ז., נפטרה בשנת 2011, בת 28 במותה

א.ד., נפטרה בשנת 2011, בת 35 במותה

א.מ., נפטרה בשנת 2011, בת 38 במותה

ט.ב., נפטרה בשנת 2011, בת 40 במותה

ד.פ.ז., נפטרה בשנת 2011, גילה לא ידוע

ש.ב., נפטרה בשנת 2011, בת 46 במותה

2010

נ.ת., נפטרה בשנת 2010, בת 55 במותה

א.ק., נפטרה בשנת 2010, בת 51 במותה

א. נפטרה בשנת 2010, גילה לא ידוע

2008

ל.ז., נרצחה בשנת 2008, בת 47 במותה

שנת המוות לא ידועה

ב.ק., נפטרה בשנת ______, בת 23 במותה

ד', נפטרה בשנת _____, בת 28 במותה

מ', נפטרה בשנת _____, בת 28 במותה