לזכרן של קרבנות הזנות בישראל

ואלה שמות קורבנות הזנות שנפטרו בישראל בשנים האחרונות.
נכון להיום, שנת 2017, מתו בעשור האחרון 52 נשים במעגל הזנות בישראל, אשר היו מוכרות לנו.
יהי זכרן ברוך.


2017
א. נפטרה בשנת 2017, גיל לא ידוע
נ. נפטרה בשנת 2017, בת 46 במותה
מ. נפטרה בשנת 2017, בת 21 במותה


2016

ז.י נפטרה בשנת 2016, בת 30 במותה
ס.ב נפטרה בשנת 2016, בת 39 במותה
ש.ג נפטרה בשנת 2016, בת 35 במותה
א.א נפטרה בשנת 2016, בת 43 במותה
מ.ל נפטרה בשנת 2016, בת 54 במותה
מ.נ נפטרה בשנת 2016, גילה לא ידוע

2015
ע.ר., נפטרה בשנת 2015, בת 33 במותה
ח.ס., נפטרה בשנת 2015, בת 36 במותה
א.א., נרצחה בשנת 2015, בת 37 במותה
ר.ט. נפטרה בשנת 2015, בת 43 במותה
ק. נפטרה בשנת 2015,גילה לא ידוע
ס.ו., נפטרה בשנת 2015, בת 40 במותה

2014
ד.ע. נפטר בשנת 2014, בן 30 במותו
נ.ש., נפטרה בשנת 2014, בת 35 במותה
מ.ב., נפטרה בשנת 2014, בת 43 במותה
פ.ל. נפטרה בשנת 2014, בת 44 במותה
א.ג., נפטרה בשנת 2014, בת 45 במותה
ר.א., נפטרה בשנת 2014, בת 65 במותה
א.א., נפטרה בשנת 2014, בת 33 במותה
א.ד., נפטרה בשנת 2014, בת 54 במותה
י.א., נפטרה בשנת 2014, בת 60 במותה

2013
ד.נ., נפטרה בשנת 2013, בת 48 במותה
א.פ., נפטרה בשנת 2013, בת 39 במותה
א.א., נפטרה בשנת 2013, בת 50 במותה
נ.א., נפטרה בשנת 2013, בת 35 במותה
מ.ע., נפטרה בשנת 2013, בת 46 במותה
א. נפטרה בשנת 2013, בת 31 במותה
ו.ק., נפטרה בשנת2013, בת 47 במותה
ה.א., נפטרה בשנת 2013, בת 29 במותה
א.נ., נפטרה בשנת 2013, בת 39 במותה
ש.ד., נפטרה בשנת 2013, בת 57 במותה
ר.ג., נפטרה בשנת 2013, בת 47 במותה

2012
נ.י., נפטרה בשנת 2012, בת 32 במותה
ל.ח.ט., נפטרה בשנת 2012, בת 35 במותה
ס.א., נפטרה בשנת 2012, בת 28 במותה
א.ד., נפטרה בשנת 2012, בת 35 במותה
ז.י., נפטרה בשנת 2012, בת 28 במותה
י.פ., נפטרה בשנת 2012, בת 44, במותה
נ.ת., נפטרה בשנת 2012, בת 55 במותה

2011
מ.ב., נפטרה בשנת 2011, בת 34 במותה
א.ק., נפטרה בשנת 2011, בת 51 במותה
מ.ע., נפטרה בשנת 2011, בת 34 במותה
ס.פ., נפטרה בשנת 2011, בת 34 במותה
י.ז., נפטרה בשנת 2011, בת 28 במותה

2008
ל.ז., נרצחה בשנת 2008, בת 47 במותה

שנת המוות לא ידועה
ב.ק., בת 23 במותה
ד', בת 28 במותה
מ', בת 28 במותה