המודל הנורדי

כיום, במדינת ישראל לא חל איסור על "מכירתם" ו"רכישתם" של שירותי מין. עם זאת, הפעלתם של בתי בושת ומכוני ליווי, ניצול קטינים לזנות, סרסרות, סחר בבני-אדם לצורכי זנות, שידול ופרסום שירותי זנות – כולם אסורים. כמו כן, חל איסור פלילי בכל מה שנוגע לזנות קטינים.

ואולם, החוק במתכונתו הנוכחית לא מונע את התקיימותה של תעשיית הזנות. בפועל, מדובר בתעשייה שמגלגלת מילארדי שקלים בשנה, ומשלבת סחר בבני-אדם, התעללות פיזית ,מילולית ונפשית במצויים בזנות ועוד רעות חולות רבות.

על מנת להיאבק בזנות ובסחר בבני אדם, לא די במאבקן של רשויות האכיפה בסרסורים ובסוחרים, כי אם יש להקטין את הביקוש ולפעול כנגד החוליה בשרשרת הזנות שהנה לכאורה סמויה מן העין: הצרכנים. החקיקה המבקשת להוקיע מציאות בה רכישת שירותי מין תשלום הנה לגיטימית, מבוססת על מודל החוק הנורדי, שהתקבל לראשונה בשבדיה בשנת 1999, ויושם בהמשך גם באיסלנד, פינלנד ,נורבגיה,סקוטלנד ולאחרונה גם בצרפת. החוק הוכח כאפקטיבי בהרתעה של לקוחות פונטציאליים ובמדינות בהן עבר החוק, נרשמה ירידה משמעותית בכל סוגי הזנות והסחר.

בתחילת 2014 פרלמנט האיחוד האירופי החליט לאמץ את המודל הנורדי של איסור צריכת זנות (הפללת לקוחות), יחד עם שיקום והסברה לחיזוק נשים וגברים הנמצאים במעגלי זנות. ההמלצות התקבלו לאחר מחקר מקיף שבוצע על-ידי האיחוד האירופי, ודיון שהתקיים בקרב האיחוד בעקבותיו. במהלך הדיון הועלו סוגיות והיבטים שונים של תעשיית הזנות באירופה, הוכח כי מיסוד הזנות הוביל לעלייה עצומה בכמויות הסחר, זנות הקטינים והקטינות ושוק הזנות השחור. במקביל לכך, הוכח כי מודל הפללת הלקוחות המיושם בשבדיה הוכיח את עצמו כאפקטיבי. המחקר הלין על היעדר נתונים מהיימנים זמינים ותלה זאת בכך שמדובר ב"תעשיית שוליים". להלן המחקר, הדיון והמלצות האיחוד.

ומה מצב החוק בישראל?

ב-2008 חברת הכנסת זהבה גלאון (מר"צ) הניחה על שולחן הכנסת את הצעת החוק המבקשת להפליל גם את לקוחותיהם של שירותי זנות. הצעת החוק לא עלתה לדיון. ב- 2010 הניחה הצעה דומה חברת הכנסת (לשעבר) אורית זוארץ (קדימה) ואילו בפברואר 2012, לאחר עבודת שטח משמעותית וקמפיין העלאת מודעות למציאות של תעשיית הזנות והסחר בישראל, הצביעה וועדת השרים פה אחד- לתמוך בהצעת החוק, אשר אף עבר בקריאה טרומית במליאת הכנסת. עם פיזור הכנסת זמן קצר לאחר מכן, ירדה גם הצעת החוק מסדר היום.

בימים אלו, מקדם מטה המאבק בסחר בנשים ובזנות את החקיקה לאיסור צריכת זנות בשיתוף עם חברות וחברי כנסת מכלל הקשת הפוליטית ויחד עם ארגוני השטח מהקואליציה למאבק בזנות. בעקבות ביקורות על הצעת החוק בכנסת האחרונה, נכתבה הצעת חוק חדשה שנותנת מענה כוללני בתחום הזנות, לרבות הקמת יחידה מתאמת או רשות לאומית, איסור פלילי על צריכת זנות, החמרה והתאמה של העבירות הנלוות לזנות, וכן הקמת מערך הגנה וסיוע לאוכלוסיות בזנות.