אודות

המטה למאבק בסחר בנשים הוקם בשנת 2003, כשיתוף פעולה בין עמותת עצו"מ – עבודה צדקה ומשפט ומשרד עו"ד כבירי-נבו-קידר ושות'.

המטה פועל בתחומי המשפט, קידום המדיניות והפעילות הציבורית במטרה למגר את תופעת הסחר בנשים בישראל ולצמצם את תופעת צריכת שירותי הזנות.

בתחילת דרכו קידם המטה את העלאת המודעות לתופעת הסחר בנשים וליצירת לחץ מקומי ובינלאומי על ישראל להביא למיגורה. לקראת סוף העשור הראשון של שנות ה-2000 החל מטה המאבק למקד את עיקר מאמציו במאבק בצריכת זנות, וזאת מתוך הבנה כי זנות מקומית הינה לא רק המקור והתמריץ לסחר בנשים לישראל, אלא תופעה שבה הניצול והפגיעה בנשים חמורה כמו תופעת הסחר.

מזה קרוב לעשור מוביל המטה, בשיתוף עם ארגוני חברה אזרחית וחברי כנסת מכלל הקשת הפוליטית, את החקיקה לאיסור צריכת שירותי זנות בישראל. במסגרת זאת מקודמת הצעת חוק חדשה שנותנת מענה כוללני בתחום הזנות, לרבות הקמת יחידה מתאמת או רשות לאומית, איסור פלילי על צריכת זנות, החמרה והתאמה של העבירות הנלוות לזנות, וכן הקמת מערך הגנה וסיוע לאוכלוסיות בזנות.

מטרות המטה:

• קידום חקיקה מתקדמת נגד סחר בבני אדם בכלל, ובנשים בפרט
• קידום חקיקה מתקדמת בהתמודדות עם תופעת הזנות בישראל תוך התמקדות במאבק בביקוש לזנות
• קידום פתרונות מערכתיים להגנה וסיוע לנשים במעגל הזנות וביציאה ממנו
• העלאת המודעות הציבורית לתופעת הזנות ולנזקיה

 שקיפות:

כל המידע אודות עמותת עצו"מ – עבודה, צדקה ומשפט, באתר גיידסטאר.

תודות:

תודתנו לסשה קורבטוב על תרומת התמונות הנפלאות לעמוד הבית, לנועה ריצ'קה על בניית האתר ותחזוקתו ולצוות המתנדבות והמתנדבים אשר עזרו בבניית האתר בגלגוליו השונים ומאפשרים את תחזוקו השוטף.